Tin tức

Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn

  Thứ hai, 19/08/2019

Ban chỉ đạo giúp UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất tại TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo) do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên làm trưởng ban, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên – Môi trường TP Đà Nẵng Nguyễn Hồng Ân làm phó ban.

 

Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT và các quy định khác của pháp luật liên quan. Ban chỉ đạo giúp UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất tại TP Đà Nẵng.

Thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ đạo và quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để ban hành các văn bản chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

Sở Tài nguyên – Môi trường TP Đà Nẵng làm cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT và đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo.

Nguồn: dantri.com.vn

Những tin liên quan