Dự án

Đưa vào hoạt động Cổng thông tin đất đai

Ngày 12-7, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đưa vào hoạt động thử nghiệm hệ thống Cổng thông tin đất đai tại website http://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/ để các công dân và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu thông tin.

Theo đó, hệ thống Cổng thông tin đất đai cung cấp cho các công dân, doanh nghiệp các thông tin về thửa đất gồm: số hiệu thửa, số hiệu tờ bản đồ địa chính, diện tích, mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng, đã đăng ký hay chưa đăng ký, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hay chưa được cấp…

Hệ thống cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (sơ đồ không gian quy hoạch khu vực có thửa đất; mục đích sử dụng đất theo quy hoạch…); thông tin về giá đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt...

Các thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá đất mới được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ sớm hoàn thiện việc chuẩn hóa dữ liệu và xuất bản lên Cổng thông tin đất đai để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong thời gian gần nhất.

Đối với các loại thông tin khác liên quan đến thửa đất hoặc trích lục, sao lục hồ sơ thửa đất, các tổ chức, công dân, và doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ trực tiếp Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (tầng 6, tòa nhà 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) để được cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: baodanang.vn