Dự án

Gần 135 tỷ đồng xây dựng 12 tuyến đường ngang tại huyện Hòa Vang

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng 12 tuyến đường ngang nối quốc lộ 14B và các xã của huyện Hòa Vang. Khu vực xã Hòa Phong là địa phương được đầu tư 4 tuyến đường ngang gồm: tuyến QL14B đi Khương Mỹ (đoạn từ QL14B đi Dương Lâm) dài 2,84km; QL14B đi Nam Thành dài 1,38km; QL14B đi Cẩm Toại Tây dài 1,93km và đường từ thôn An Tân qua Khương Mỹ đến QL14B (đoạn từ Tân An qua đường QL14G) dài 0,6km.

Xã Hòa Phước được đầu tư 4 tuyến giao thông từ Tân Hạnh đi xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) dài 250m; đường từ Giáng Nam 1 đi Xóm Ghe dài 500m; đường từ Quá Giáng 1 qua Quá Giáng 2 dài 450m và đường liên thôn Miếu Bông (đoạn từ QL1A vào thôn Miếu Bông) dài 1,59km.

Xã Hòa Phú làm đường giao thông từ thôn Phú Túc lên Khu Căn cứ Cách mạng Huyện ủy Hòa Vang dài 400m và đường từ An Châu đi Nam Thành dài 1,37km. Xã Hòa Khương được đầu tư xây dựng đường từ QL14B đi Phú Sơn Nam (đoạn từ Phú Sơn - Đại Hiệp) dài 1,57km. Xã Hòa Sơn đầu tư tuyến đường từ Phú Thượng đi Hòa Khê dài 700m.

12 tuyến đường ngang được đầu tư xây dựng có chiều dài 13,56km. Tổng vốn đầu tư gần 135 tỷ đồng từ nguồn dự phòng vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch đầu tư trung và dài hạn. UBND huyện Hòa Vang thực hiện quản lý và điều hành dự án. Thời gian thực hiện từ 2018-2020.

Nguồn: baodanang.vn