Văn hóa thái thiên phú

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN (PHẦN 2)

  Thứ năm, 22/08/2019

1 - Yếu tố chính trị, pháp lý
Những chính sách tổ chức, xây dựng phát triển của chính quyền với từng khu vực sẽ có ảnh hưởng đến thị trường BĐS. Các chính sách về đầu tư, quy hoạch, phân vùng phát triển từng khu vực khiến giá trị BĐS của vùng đó có định giá khác biệt với nhau.

2 - Yếu tố thuộc về kinh tế vĩ mô
-Các điều kiện của thị trường BĐS trong khu vực: khu vực có được chính quyền nhà nước chú trọng đầu tư phát triển BĐS hay không? Điều này sẽ quyết định giá BĐS tăng hay giảm trong thời gian tới.
-Hiện trạng vùng lân cận: các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng như đường, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc...
-Hệ thống, chính sách tiền tệ: khi chính sách tiền tệ nới lỏng, lãi suất thấp thì người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể vay tiền nhiều hơn để đầu tư vào BĐS.
-Tỷ lệ thuế và mức thuế suất: khu vực có mức thuế suất ưu đãi sẽ thu hút vốn đầu tư và kéo theo thị trường BĐS tăng lên. 
-Người tham gia thị trường BĐS: thị trường BĐS sẽ có những nhà đầu tư, tập đoàn rót vốn với những chiến lược khác nhau. Đầu tư ngắn hạn hay dài hạn sẽ ảnh hưởng tới giá trị BĐS của toàn khu vực.

3 - Yếu tố xã hội
-Mật độ dân số: tại khu vực có mật độ dân số đột nhiên tăng cao thì giá trị BĐS nơi đó sẽ tăng lên do lượng cầu tăng đột biến.
-Yếu tố khác: chất lượng y tế - giáo dục, trình độ dân trí, vấn đề an ninh khu vực, tập quán người dân trong vùng cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của BĐS, đặc biệt là những nơi phát triển BĐS du lịch - nghỉ dưỡng thì đây là một trong những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị của BĐS.

Những tin liên quan