Dự án

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI MUA NHÀ TẠI FOREST CITY

VỀ ĐỊNH CƯ:

- Chính phủ Malaysia đang áp dụng chương trình " Ngôi nhà thứ hai" tại Forest City. Theo đó, khi sở hữu căn hộ tại đây, chủ nhân căn hộ, gia đình (cha mẹ, con cái) được cấp visa dài hạn trong 10 năm. Được hưởng các ưu đãi về giáo dục, y tế tương tự như công nhân Malaysia.

- Không cần yêu cầu tiếng Anh, không cần thay đổi quốc tịch.

 

VỀ SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN:

- Dự án có quyền sở hữu bất động sản vĩnh viễn, quyền sở hữu có thể được chuyển giao cho thế hệ kế tiếp ( không mất thuế thừa kế)

- Không phải đóng bất cứ loại thuế nhà đất nào, chỉ đóng phí quản lý hàng tháng.